Om

Genom att snabbt och enkelt kunna dokumentera och följa arbetet för elever, föräldrar och oss lärare har Lucksta skola valt att från förskoleklassen till årskurs sex använda sig av klassbloggar. Någonting som vi arbetar med på olika sätt men blivit en del av vardagen.